סירוב למשרד ולמגורים לעובד זר בשטח חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים לו/ 04/ 002/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב למשרד ולמגורים לעובד זר בשטח חקלאי
מספר: לו/ 04/ 002/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית עזיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4668חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200400902/02/2004