סירוב למתן היתר והתנאים שהוצבו לאישורו

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 09/ 6017

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב למתן היתר והתנאים שהוצבו לאישורו
מספר: שמ/ 09/ 6017
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב למתן היתר והתנאים שהוצבו לאישורו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולדקל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900402/04/2009