סירוב למתן היתר לבית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים טר/ 05/ 84/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב למתן היתר לבית מגורים
מספר: טר/ 05/ 84/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7777חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200502707/03/2005