סירוב למתן היתר לפרוייקט מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 04/ 223/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב למתן היתר לפרוייקט מגורים
מספר: אל/ 04/ 223/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבן יוחנן בן זכאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק1040-1044
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200404005/05/2004