סירוב למתקן תקשורת סלולרית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים עח/ 05/ 467/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מספר: עח/ 05/ 467/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8366חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200510116/11/2005