סירוב למתקן תקשורת סלולרית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים עח/ 05/ 483/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מספר: עח/ 05/ 483/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראחיטוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7904חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200600516/01/2006