סירוב לעבודות עפר והכנה לחממות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים לד/ 05/ 355/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב לעבודות עפר והכנה לחממות
מספר: לד/ 05/ 355/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3803חלק74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200508305/09/2005