סירוב לתוספת בנייה ושימוש חורג לבית מלאכה ומחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים לו/ 02/ 348/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב לתוספת בנייה ושימוש חורג לבית מלאכה ומחסן
מספר: לו/ 02/ 348/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת למבנה מאושר ובקשה לשימוש חורג למטרת בית מלאכה ומחסן לארונות חשמל + מחסן לכלובים + חריטת מבנים בשטח כולל 541.41 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריהעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז230308/01/2003