סירוב לתוספת מרפסת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 02/ 362/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב לתוספת מרפסת
מספר: רח/ 02/ 362/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית בקשה למתן היתר לתוספת מרפסת בבניין קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותמוסקוביץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3702חלק165
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז230413/01/2003