סירוב לתוספת רמפה לנכים ופתיחת שער

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 05/ 165/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב לתוספת רמפה לנכים ופתיחת שער
מספר: אל/ 05/ 165/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדבעלי התוספות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5758חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200503904/04/2005