סירוב מתן אישור להפקדת תכנית נקודתית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 04/ 51882

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: סירוב מתן אישור להפקדת תכנית נקודתית
מספר: תא/ 04/ 51882
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן אישור להפקדת תכנית נקודתית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק487
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200501720/02/2005