סירוב מתן היתר לבנית מעקה מעל חדר אשפה ללא תוספת שטח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5416

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבנית מעקה מעל חדר אשפה ללא תוספת שטח
מספר: תא/ 04/ 5416
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבנית מעקה מעל חדר אשפה ללא תוספת שטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי, יבנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6937חלק48
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200410230/12/2004