סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש ל8 יח"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5237

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש ל8 יח"ד
מספר: תא/ 10/ 5237
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש ל8 יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושניאור זלמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6911חלק78
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200925430/08/2010