סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים הכולל 5 קומות מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5175

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים הכולל 5 קומות מגורים
מספר: תא/ 10/ 5175
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים הכולל 5 קומות מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהרכבת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6894חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200925820/09/2010