סירוב מתן היתר לבקשה ליצירת מקומות חניה בשטח הגינה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5263

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה ליצירת מקומות חניה בשטח הגינה
מספר: תא/ 10/ 5263
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה ליצירת מקומות חניה בשטח הגינה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופנקס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק693
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200927525/11/2010