סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים הר/ 11/ 5525

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
מספר: הר/ 11/ 5525
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהרמת ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6517חלק169
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/08/2012