סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממכון יופי ומחסן לגן ילדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 5418

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממכון יופי ומחסן לגן ילדים
מספר: תא/ 09/ 5418
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממכון יופי ומחסן לגן ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6902חלק115
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200921215/03/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200919304/01/2010