סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ולאישור מצב קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 5431

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ולאישור מצב קיים
מספר: תא/ 09/ 5431
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ולאישור מצב קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6336חלק393
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200920904/03/2010