סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5246

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
מספר: תא/ 08/ 5246
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומורדי הגטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7068חלק104-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200811030/10/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200810422/09/2008