סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5198

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
מספר: תא/ 10/ 5198
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהפלמ"ח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6133חלק496
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200924909/08/2010