סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת 2 מקומות חניה בחצר צדדית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5309

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת 2 מקומות חניה בחצר צדדית
מספר: תא/ 08/ 5309
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת 2 מקומות חניה בחצר צדדית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6901חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200811601/12/2008