סירוב מתן היתר להקמת חדר יציאה לגג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5755

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר להקמת חדר יציאה לגג
מספר: תא/ 03/ 5755
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר להקמת חדר יציאה לגג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסוקולוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6957חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400205/01/2004