סירוב מתן היתר להקמת מבנה חדש הכולל מתקני נופש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5257

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר להקמת מבנה חדש הכולל מתקני נופש
מספר: תא/ 03/ 5257
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר להקמת מבנה חדש הכולל מתקני נופש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6884חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308120/11/2003