סירוב מתן היתר לסידור 4 מקומות חניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5512

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לסידור 4 מקומות חניה
מספר: תא/ 03/ 5512
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לסידור 4 מקומות חניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6959חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308608/12/2003