סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לייצור גומי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5487

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לייצור גומי
מספר: תא/ 03/ 5487
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לייצור גומי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלביטר עבדאלראוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7022חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308120/11/2003