סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת מוצרי מזון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5326

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת מוצרי מזון
מספר: תא/ 03/ 5326
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת מוצרי מזון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200305531/07/2003