סירוב מתן היתר לשימוש חורג לקיוסק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5468

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לשימוש חורג לקיוסק
מספר: תא/ 03/ 5468
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לשימוש חורג לקיוסק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בר-לב חיים
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306829/09/2003