סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למזנון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51973

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למזנון
מספר: תא/ 04/ 51973
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למזנון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגורדון י ל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406930/08/2004