סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד עו"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5261

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד עו"ד
מספר: תא/ 03/ 5261
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד עו"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואסתר המלכה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק69
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200304219/06/2003