סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת גלריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5491

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת גלריה
מספר: תא/ 03/ 5491
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת גלריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6962חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308224/11/2003