סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5253

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע
מספר: תא/ 03/ 5253
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושלמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200304603/07/2003