סירוב מתן היתר לתוספת בניה ואישור מצב קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5375

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לתוספת בניה ואישור מצב קיים
מספר: תא/ 03/ 5375
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לתוספת בניה ואישור מצב קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהרבי מקרלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7045חלק142
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/02/2005