סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שק/ 08/ 6084

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י
מספר: שק/ 08/ 6084
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק6-7, 20, 28
2907חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900204/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801829/10/2008