סירוב מתן היתר לתוספת מעלית בתוך חדר מדרגות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5258

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לתוספת מעלית בתוך חדר מדרגות
מספר: תא/ 03/ 5258
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לתוספת מעלית בתוך חדר מדרגות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת פאדובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק870
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200304603/07/2003