סירוב מתן היתר לתוספת עלית גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5394

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב מתן היתר לתוספת עלית גג
מספר: תא/ 03/ 5394
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לתוספת עלית גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלעזר החורני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6212חלק548
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306311/09/2003