סירוב מתן טופס 4 לבניין מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אש/ 09/ 6021

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: סירוב מתן טופס 4 לבניין מגורים
מספר: אש/ 09/ 6021
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן טופס 4 לבניין מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודסילבר אבא הלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900402/04/2009