סירוב תוספת בניה על גג בית משותף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 05/ 228/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב תוספת בניה על גג בית משותף
מספר: אל/ 05/ 228/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדבעלי התוספות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200505018/05/2005