סככה חקלאית בשטח 200 מ"ר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 256/ 03/ 2

זיהוי ומאפיינים
שם: סככה חקלאית בשטח 200 מ"ר
מספר: 256/ 03/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19354חלק94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200400306/01/2004