סככה חקלאית וגדר רשת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 257/ 03/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: סככה חקלאית וגדר רשת
מספר: 257/ 03/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16900חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200400527/01/2004