סככה חקלאית לאיחסון ירקות ומחסן חקלאי לאיחסון כלים

בקשה ועדה מקומית תמרה 2009/ 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככה חקלאית לאיחסון ירקות ומחסן חקלאי לאיחסון כלים
מספר: תמרה 2009/ 001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככה חקלאית לאיחסון ירקות ומחסן חקלאי לאיחסון כלים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפוןשטח גלילי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק31