סככה חקלאית לסוכך על תוצרת חקלאית בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאילאיחסון ציוד חקל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 073/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סככה חקלאית לסוכך על תוצרת חקלאית בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאילאיחסון ציוד חקל
מספר: 073/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככה חקלאית לסוכך על תוצרת חקלאית בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאי לאיחסון ציוד חקלאי בשטח של 20 מ"ר - סה"כ שטח הבניה 120 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18575חלק45
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008912/04/2011