סככה חקלאית

בקשה ועדה מקומית 35/ 18566

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: סככה חקלאית
מספר: 35/ 18566
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לסככה חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרהטמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק35