סככה לעגלות

בקשה ועדה מקומית 17/ 11099

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככה לעגלות
מספר: 17/ 11099
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככה לעגלות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידויקנעם (מושבה)אגרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11099חלק17-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה11/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100611/08/2011