סככות רפת

בקשה ועדה מקומית 14/ 19960

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככות רפת
מספר: 14/ 19960
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככות רפת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאותלוחמי הגיטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19960חלק14