סככת המתנה לאוטובוסים

בקשה ועדה מקומית 3/ 16779

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת המתנה לאוטובוסים
מספר: 3/ 16779
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככת המתנה לאוטובוסים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16779חלק3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201409/12/2002