סככת מפטמה+מתבן+מבנה עזר

בקשה ועדה מקומית 23/ 15121

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת מפטמה+מתבן+מבנה עזר
מספר: 23/ 15121
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככת מפטמה+ מתבן+ מבנה עזר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורהשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק23