סככת רפת וסככת איחסון פרש

בקשה ועדה מקומית 151/ 23085

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת רפת וסככת איחסון פרש
מספר: 151/ 23085
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככת רפת וסככת איחסון פרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאלכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085חלק151
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200320/02/2002