סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4

בקשה ועדה מקומית 4/ 17185

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4
מספר: 4/ 17185
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככת רפת חלב +לגיטמציה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17185חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600205/04/2006