סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל

בקשה ועדה מקומית 5/ 17185

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל
מספר: 5/ 17185
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככת רפת חלב+לגיטימציה+הקלה בגובה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17185חלק5
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600205/04/2006