סככת רפת

בקשה ועדה מקומית 14/ 18032

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת רפת
מספר: 14/ 18032
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככת רפת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18032חלק14